ДЕЙНОСТИ

Фирма „Топливо инвест“ ЕООД е специализирана за събиране, временно съхранение, пакетиране и транспортиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, както и компоненти от тях:

  • Телефонни релейни станции
  • Изчислителни машини
  • Електронно измервателна апаратура
  • Компютри, дънни платки, видео карти, процесори
  • Платки от мобилни телефони
  • Кондензатори, релета, микросхеми, транзистори, диоди, резистори, съединители
  • Радио лампи
  • Контактори

Интересувате ли се?
Свържете се с нас

Контакти