ЗА НАС

Топливо инвест ЕООД


Фирма „Топливо инвест“ ЕООД, БУЛСТАТ

114610203 е създадена през 2010г. и е със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №174, ет. 5, офис 7. Фирмата извършва дейности като разглобяване, сортиране, демонтиране на опасни компоненти на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, за което е регистрирана по Закона за Управление на Отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 86/2003г.) и притежава всички необходими за дейността разрешителни. Фирмата разполага със собствена модерна база и офис в град Ловеч.

„Топливо инвест“ ЕООД разполага с модерна складова база, както и с цех, в който са разположени машини за преработка на кабели и пластмаса. Обектът се намира в град Ловеч, местност „Музговото“, Северна индустриална зона, ПИ № 43952.502.254

Интересувате ли се?
Свържете се с нас

Контакти