Уведомление до всички заинтересовани лица относно инвестиционно намерение за монтиране на инсталация за третиране на кабели и топлообменници

Уведомление до всички заинтересовани лица
декември 18, 2020

Уведомление до всички заинтересовани лица относно инвестиционно намерение за монтиране на инсталация за третиране на кабели и топлообменници

„Топливо инвест“ ЕООД на основание чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91 от 25 септември 2002 с последни изм. и доп.) във връзка с чл. 4 ал. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ бр. 25 от 18 март 2002 г. с последни изм. и доп.)

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционно намерение за монтиране на инсталация за третиране на кабели и топлообменници.

Информация в прикаченият файл:  ТУК