Уведомление до всички заинтересовани лица относно инвестиционно намерение за монтиране на инсталация за третиране на кабели и топлообменници

Уведомление до всички заинтересовани лица
декември 18, 2020
ОБЯВА от „ТОПЛИВО ИНВЕСТ“ ЕООД
юни 20, 2023

Уведомление до всички заинтересовани лица относно инвестиционно намерение за монтиране на инсталация за третиране на кабели и топлообменници

„Топливо инвест“ ЕООД на основание чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91 от 25 септември 2002 с последни изм. и доп.) във връзка с чл. 4 ал. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ бр. 25 от 18 март 2002 г. с последни изм. и доп.)

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционно намерение за монтиране на инсталация за третиране на кабели и топлообменници.

Информация в прикаченият файл:  ТУК