При нас може да предадете вашите стари и неработещи електроуреди

Рециклирането е основа на зеления начин на живот
август 3, 2020

При нас може да предадете вашите стари и неработещи електроуреди

“Плодовете на нашата хай-тек революция са чиста отрова, ако тези продукти са неправилно изхвърлени в края на полезния си живот“

Тед Смит, основател на “Silicon Valley Toxics Coalition”

За регламентираното предаване на стари и неработещи електроуреди, бизнесът и гражданите могат да се възползват от безплатното извозване от адрес.

Заявки могат да се подават на тел. 0889505050, e-mail: toplivo_invest@abv.bg. Работното време на „Топливо Инвест“ ЕООД от понеделник до петък от 08.00 до 17.00 ч.

Чрез предаване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване / ИУЕЕО /, Вие допринасяте за опазване на околната среда.

Фирма „Топливо инвест“ ЕООД е специализирана за събиране, временно съхранение, третиране и транспортиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване. Фирмата извършва дейности като разглобяване, сортиране, демонтиране на опасни компоненти на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, за което е регистрирана по Закона за Управление на Отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 86/2003г.) и притежава всички необходими за дейността разрешителни. Фирмата разполага със собствена модерна база и офис в град Ловеч.

„Топливо инвест“ ЕООД разполага с модерна складова база, както и с цех, в който са разположени машини за преработка на кабели и пластмаса. Обектът се намира в град Ловеч, местност „Музговото“, Северна индустриална зона.

Повече информация може да намерите на нашия сайт „Топливо Инвест“ ЕООД