Полезна информация

Неправилното изхвърляне на ненужното или излязло от употреба електрическо и електронно оборудване подлежи на строги законови санкции. Изборът на правилен партньор, работещ в областта на рециклирането, ще защити Вашата организация, фирма, търговски обект или офис от излагане на огромни екологични опасности и законови рискове.

Файлове за изтегляне